css templates

Logo

HRM Human Resource Management – Regiunea Sud Muntenia

„Aleron Training Center SRL” implementeaza
Proiectul „HRM Human Resource Management – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.  
 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

"HRM Human Resource Management” - Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Eurpean prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, cod apel POCU 227/3/8, Obiectivul specific 3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

• Valoarea totală a proiectului este de 4.515.750,40 lei

• Valoarea totală eligibilă: 4.385.326,40 lei

• Valoare eligibila: 4.385.326,40 lei, din care: alocare financiara nerambursabila: 4.166.060,08 lei si contributie proprie 219.266,32 lei

• Durata de realizare a proiectului: 12 luni.

• Cod SMIS 117167

Prezentare Proiect

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea adaptabilitatii lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor ce activeaza in sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunea Sud Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesionala pentru manageri si angajatii din departamentele de resurse umane si acordarea de asistenta specializata pentru elaborarea sau revizuirea/adaptarea de planificari strategice pe termen lung care sa permita anticiparea schimbarilor.

Grupul tinta

Proiectul se adreseaza unui grup tinta compus din 520 de persoane (angajati cu contract individual de munca, care asigura managementul strategic; angajati cu contract individual de munca, din departamentele de resurse umane; antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri) care activeaza in întreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si întreprinderi care intenþioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel puþin unul dintre aceste sectoare economice si în corelare cu cel puþin unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Proiectul se adreseaza persoanelor al caror loc de munca/activitate se desfasoara in cadrul regiunii Sud Muntenia , din judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași

In cadrul proiectului vor fi finantate urmatoarele actvitati principale:

• Derulare campanie constientizare angajatori

• Formarea a 460 de persoane – antreprenori si manageri implicati in dezvoltarea strategica a intreprinderii - prin derularea a 23 de grupe de curs cu durata de 50 ore fiecare

• Activitati de formare pentru un numar de 60 de manageri si specialisti de resurse umane prin organizarea a 3 grupe de curs.

• Facilitarea aplicarii de tehnici si metode de utilizare a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor in managementul companiilor pentru un numar de 100 de manageri participanti la SEMINARUL - Tehnici si metode de utilizare a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor in managementul companiilor

• Sprijin si consultanta pentru planificare strategica in domeniile: financiar, marketing-promovare, dezvoltare informatica si comunicare online pentru un numar de 60 de intreprinderi

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
© Aleron 2018