web creation software

Logo

HRM Human Resource Management – Regiunea Sud Muntenia

„Aleron Training Center SRL” implementeaza
Proiectul „HRM Human Resource Management – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.  
 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Se lanseaza proiectul:

“HRM – Human Resource Management” – Regiunea Sud - Muntenia
Aleron Training Center SRL, în calitate de beneficiar, anunţă demararea proiectului “HRM – Human Resource Management”,ID POCU/227/3/8/117167, începând cu data de 19.06.2018. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Eurpean prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, cod apel POCU 227/3/8, Obiectivul specific 3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea adaptabilității lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor ce activează în sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesională pentru manageri și angajații din departamentele de resurse umane și acordarea de asistență specializată pentru elaborarea sau revizuirea/adaptarea de planificări strategice pe termen lung care să permita anticiparea schimbărilor.
 
Grupul-țintă: Proiectul se adresează unui grup-țintă compus din 520 de persoane care activeaza in întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și întreprinderi care intenționeaza să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Aceste persoane pot fi: angajați cu contract individual de muncă ce asigură managementul strategic; angajați cu contract individual de muncă din departamentele de resurse umane; antreprenori care-și gestioneaza propriile afaceri.
 
Proiectul vizează persoanele al căror loc de muncă/activitate se desfașoară în cadrul regiunii Sud-Muntenia, din județele: Argeș, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman și Dâmbovița.
Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 
 •  Derularea unei campanii de conștientizare pentru angajatori
 •  Formarea a 414 persoane – antreprenori și manageri implicați în dezvoltarea strategică a întreprinderii - prin derularea a 23 de grupe de curs cu durata de 50 ore fiecare
 •  54 de persoane din departamentele de resurse umane certificate/care si-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit
 •  Facilitarea aplicării de tehnici și metode de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor în managementul companiilor pentru un număr de 100 de manageri participanți la SEMINARUL ”Tehnici și metode de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor în managementul companiilor”
 •  Sprijin și consultanță pentru planificare strategică în domeniile: financiar, marketing-promovare, dezvoltare informatică și comunicare online pentru un număr de 60 de întreprinderi

Detalii proiect

Valoarea totală a proiectului este de 4.515.750,40 lei;

 •  Valoarea totală eligibilă: 4.385.326,40 lei;
 •  Valoarea alocării financiare nerambursabile de 4.166 060,08 lei, din care:
 •  FSE – 3 541 151,07 lei;
 •  Bugetul național – 624 909,01 lei;
 •  Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2018 – 18.06.2019;
 •  Data inceperii: 19.06.2018;
 •  Data finalizarii: 18.06.2019;
 •  Cod SMIS: 117167.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact:

• Alte detalii puteţi obţine la telefon 0725.629.008 sau prin e-mail: georgiana.tudor@aleron.ro.

Comunicatul de incepere a proiectului este disponibil aici:  
    https://www.agerpres.ro/ots/2018/07/27/comunicat-de-presa--638366

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Comunicatul de incheiere a proiectului este disponibil aici(25.10.2019):  

Indicatori realizati in proiectul “HRM – Human Resources Management” desfasurat in reg Sud Muntenia, cu ID 117167.

 

Indicatori atinsi

 

Valoare totala 

Denumire

 

Întreprinderi care au introdus sisteme instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane/ conditii de lucru îmbunatatite, din care: - IMM-uri

 

60

Persoane certificate/ care si-au

îmbunatatit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit

499

Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri

463

Persoane care beneficiaza de sprijin

499

Persoane care beneficiaza de

sprijin, din care: - Persoanele

care asigura  managementul

strategic al companiilor, antreprenori

434

Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - Persoanele din departamentele de resurse umane

65

© Aleron 2018