Logo

HRM Human Resources Management – Regiunea Sud Muntenia

„Aleron Training Center SRL” implementeaza
Proiectul „HRM Human Resources Management – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.  
 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

GRUP TINTA


Grupul tinta vizat de proiect este format din 520 persoane (angajati cu contract individual de munca, care asigura managementul strategic; angajati cu contract individual de munca, din departamentele de resurse umane; antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri) care activeaza in intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC: 

        1. Turism si Ecoturism
        2. Textile si pielarie
        3. Lemn si mobila
        4. Industrii creative
        5. Industria auto si componente
        6. Tehnologia informatiilor si comunicatiilor
        7. Procesarea alimentelor si a bauturilor
        8. Sanatate si produse farmaceutice
        9. Energie si management de mediu
       10. Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii    
       11. Constructii 
       12. Fabricarea materialelor de constructii
       13. Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
       14. Distributie


Cine poate aplica?

  Grup tinta 520 persoane 

• 400 persoane antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri;
• 60 persoane - angajati cu contract individual de munca, care asigura managementul strategic al intreprinderilor;
• 60 de persoane angajati cu contract individual de munca, din departamentele de resurse umane.


Conditii de eligibilitate in calitate de antreprenor:

  • La momentul aplicarii in proiect, fiecare persoana care are calitatea de antreprenor trebuie sa prezinte o copie certificata „Conform cu originalul” dupa documentul care ii confera dreptul acestuia de a desfasura fapte si acte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.
  • Afacerea pe care o gestioneaza trebuie sa aiba sediul sau punctul de lucru in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia (oricare din judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași);
  • Antreprenorii trebuie sa provina din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv. Vezi aici lista cu codurile CAEN eligibile.


Conditii de eligibilitate in calitate de angajat in managementul strategic sau in departamentul de Resurse Umane:

  • Persoanele care au calitatea de angajati trebuie sa provina din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv. Vezi aici lista cu codurile CAEN eligibile.
  • La momentul intrarii in GT al proiectului, fiecare persoana care are calitatea de angajat trebuie sa prezinte o adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare (care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC), in care se vor mentiona cel putin urmatoarele aspecte:
                • Persoana este incadrata cu CIM (contract individual de munca) cu
                norma intreaga  sau timp partial;
                • Locul de munca ocupat se afla in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
                (oricare din judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași);
                • Persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in Departamentul
                 de Resurse Umane, prezentandu-se postul ocupat, conform
                organigramei/ schemei de personal a intreprinderii;
                • Persoana, prin atributiile pe care le are, conform fisei de post,
                este implicata in asigurarea managementului strategic al intreprinderii
                respective sau in Departamentul de Resurse Umane;

Intreprinderile care vor furniza persoane angajate sau antreprenori care compun GT al proiectului vor prezenta beneficiarului proiectului dovada ca aceasta intreprindere isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, conform Listei de coduri CAEN eligibile de aici.

In acest sens, beneficiarul proiectului, S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L va detine originalul sau o copie certificata „Conform cu originalul” dupa Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ORC) valabil la data intrarii angajatului acestei intreprinderi in grupul tinta al proiectului. 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
© Aleron 2018

Built with Mobirise ‌

HTML5 Website Generator