Logo

HRM Human Resources Management

„Aleron Training Center SRL” implementeaza
Proiectul „HRM Human Resources Management – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.  
 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANUNT SELECTIE FORMATORI “COMPETENTE ANTREPRENORIALE”     

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Marius Emanoil Buteica Nr. 18-20, Etaj 3, Sector 3, J40/2259/2002 , CUI RO14529444, E-mail: office@aleron.ro este interesata de selectia de FORMATORI pentru cursul de “COMPETENTE ANTREPRENORIALE” in cadrul proiectului finantat din FSE prin POCU - ”HRM Human Resources Management”.
In cadrul proiectului, se vor desfasura cursuri in Regiunea Sud Muntenia pentru 20 grupe a cate 20 participanti. Cursurile se vor desfasura in perioada septembrie 2018 – iunie 2019, in functie de constituirea grupelor de cursanti.

Cerinte:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau socio-uman - 3 ani;
 • Experienta profesionala specifica in activitati de formare profesionala/activitati educationale, in domeniul dezvoltarii antreprenoriale sau managementului intreprinderilor- 1 an;
 • Cursuri FPC/ANC pentru ocupatia FORMATOR si Competente antreprenoriale/manageriale sau similare;
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 • Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti.Mentiune!

In conformitate cu prevederile Instructiunii ANC nr. 5577/20.05.2016, formatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ 2 (doua) conditii:

a) au pregatirea de specialitate in domeniul sau profilul programului (cursului) pentru care se organizeaza formarea - dovedita prin diploma de licenta sau echivalent, de master sau de doctor cu recunoastere nationala, emisa in conditiile legii. In conditiile in care NU exista studii universitare specifice in domeniul cursului (licenta, master), se solicita detinerea unui certificat de calificare/absolvire in domeniul pentru care se organizeaza cursul (Antreprenoriat).
b) au pregatire specifica formarii profesionale a adultilor, dovedita prin diploma de FORMATOR.

Documente obligatorii ce urmeaza a fi solicitate:

 • Copie carte de identitate;
 • CV actualizat in format Europass;
 • Copie certificat de nastere, casatorie (daca este cazul);
 • Diploma studii superioare absolvite (in domeniile mai sus mentionate);
 • Diplome cursuri /certificari in domeniul specializarii mai sus mentionate (Competente antreprenoriale);
 • Dilpoma de FORMATOR;
 • Documente privind experienta in domeniul formarii;
 • Documente din care sa reiasa experienta practica dovedita in domeniul formarii antreprenoriale;
Pentru cei interesati, documentele mai sus mentionate se pot transmite catre:
Marinela ANGHEL, E-mail: office@aleron.ro; marinela.anghel@aleron .ro

ANUNT SELECTIE FORMATORI “INSPECTOR RESURSE UMANE” 

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Marius Emanoil Buteica Nr. 18-20, Etaj 3, Sector 3, J40/2259/2002 , CUI RO14529444, E-mail: office@aleron.ro este interesata de selectia a 2 FORMATORI in vederea autorizarii ANC si ulterior a sustinerii programului de fomare INSPECTOR RESURSE UMANE in cadrul unui proiect finantat din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive.

In cadrul activitatilor proiectului, se vor desfasura 3 cursuri in domeniul Resurselor Umane, respectiv: 1 grupa curs Inspector Resurse Umane si 2 grupe curs Managementul Resurselor Umane. Fiecare grupa va avea cate 20 participanti.

Cerinte:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta - 3 ani;
 • Experienta profesionala specifica in activitati de derularea programelor de formare profesionala continua - minim 2 ani;
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 • Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti.

Mentiune!

In conformitate cu prevederile Instructiunii ANC nr. 5577/20.05.2016, formatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ 2 (doua) conditii:

a) au pregatirea de specialitate in domeniul sau profilul programului (cursului) pentru care se organizeaza formarea - dovedita prin diploma de licenta sau echivalent, de master sau de doctor cu recunoastere nationala, emisa in conditiile legii. In conditiile in care NU exista studii universitare specifice in domeniul cursului (licenta, master), se solicita detinerea unui certificat de calificare/absolvire in domeniul pentru care se organizeaza cursul ( Resurse Umane);
b) au pregatire specifica formarii profesionale a adultilor, dovedita prin diploma de FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI.


Documente obligatorii ce urmeaza a fi solicitate, necesare depunerii dosarului de autorizare:

 • Copie carte de identitate;
 • CV actualizat in format Europass;
 • Copie certificat de nastere, casatorie (daca este cazul);
 • Diploma studii superioare absolvite (relevante in domeniul cursului);
 • Diplome cursuri /certificari in domeniul specializarii mai sus mentionate (resurse umane);
 • Dilpoma de FORMATOR SAU FORMARE DE FORMATORI
 • Documente privind experienta in domeniul formarii;
 • Documente din care sa reiasa experienta practica dovedita in domeniul specializarii mai sus mentionate( Resurse Umane).
Pentru cei interesati, documentele mai sus mentionate se pot transmite catre:
Marinela ANGHEL, E-mail: office@aleron.ro; marinela.anghel@aleron .ro

ANUNT RECRUTARE EXPERTI MARKETING-PROMOVARE
Proiect “HRM Human Resources Management”, POCU/227/3/8/117168

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L recruteaza “Experti marketing-promovare” (2 persoane, 6h/zi) in cadrul proiectului POCU “HRM Human Resources Management”, finantat din FSE prin POCU, axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.8 (Romania profesionala - Resurse Umane Competitive)
Regiunea de implementare: Sud Muntenia, judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.
Proiectul se implementeaza in perioada Septembrie 2018 - Iunie 2019.

Cerinte:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similar- 3 ani
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor- 2 ani;
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 •  Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti; Cunostinte operare PC Word, Excel, Internet.

Principalele atributii/responsabilitati:.

 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung – sectiunea marketing-promovare - in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung;
 • Acorda asistenta/consultanta in domeniu marketing si promovare unui numar de 30 intreprinderi;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului;
 • Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.
Cei interesati pot transmise CV-ul la adresa: cariere@aleron.ro , specificand in e-mail pozitia pentru care doresc sa candideze.
Ulterior, candidatii vor fi selectati in vederea sustinerii interviului.

ANUNT RECRUTARE SPECIALIST PLANIFICARE STRATEGICA
Proiect “HRM Human Resources Management”, POCU/227/3/8/117167

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L recruteaza “Specialisti planificare strategica” (2 persoane, 6 h/zi) in cadrul proiectului POCU “HRM Human Resources Management”, finantat din FSE prin POCU, axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.8 (Romania profesionala - Resurse Umane Competitive)
Regiunea de implementare: Sud Muntenia, judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.
Proiectul se implementeaza in perioada Septembrie 2018 - Iunie 2019.

Cerinte:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau asimilate - 3 ani;
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor - 2 ani
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice.
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 • Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti

Principalele atributii/responsabilitati:.

 • Centralizeaza informatiile si va elabora sau revizui/adapta efectiv fiecare Document Planificare STRATEGICA pe termen lung, respectiv 30 de strategii pe termen lung - livrate catre managementul celor 30 de intreprinderi alocate;
 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung ;  
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului;
 • Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.
Cei interesati pot transmise CV-ul la adresa: cariere@aleron.ro, specificand in e-mail pozitia pentru care doresc sa candideze.
Ulterior, candidatii vor fi selectati in vederea sustinerii interviului.

ANUNT RECRUTARE EXPERTI ANALIZA TEHNICO-FINANCIARA
Proiect “HR CENTER SUPORT”, POCU/227/3/8/117168  

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L recruteaza “Experti analiza tehnico-financiara” (2 persoane, 6h/zi) in cadrul proiectului POCU “HRM”, finantat din FSE prin POCU, axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.8 (Romania profesionala - Resurse Umane Competitive).
Regiunea de implementare: Sud Muntenia, judetele:  Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.
Proiectul se implementeaza in perioada Septembrie 2018 - Iunie 2019.

Cerinte:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similar- 3 ani
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor- 2 ani;
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 •  Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti; Cunostinte operare PC Word, Excel, Internet.

Principalele atributii/responsabilitati:.

 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung – sectiunea tehnico-financiara, in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung;
 • Acorda asistenta/consultanta in domeniul tehnico-financiar unui numar de 30 intreprinderi;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului;
 • Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.
Cei interesati pot transmise CV-ul la adresa: cariere@aleron.ro, specificand in e-mail pozitia pentru care doresc sa candideze.
Ulterior, candidatii vor fi selectati in vederea sustinerii interviului.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
© Aleron 2018

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Creator